60-lecie Miejskiego Oddziału WOPR Siemianowice Śląskie

29 czerwca 2022 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 60-lecia powstania Miejskiego Oddziału WOPR Siemianowice Śląskie.

WOPR (czyli Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) to specjalistyczna organizacja ratownicza, która została powołana do ratowania tonących, organizacji pomocy i bezpiecznego wypoczynku nad wodami.

Oddział Miejski WOPR Siemianowice Śląskie organizuje kursy ratownicze, egzaminy na kartę pływacką, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Ponadto organizuje również zajęcia dla dzieci z zakresu doskonalenia pływania, samoratowania, udzielania pierwszej pomocy, reakcji w sytuacjach niebezpiecznych (Młodzi Adepci Ratownictwa Wodnego "Piranie").

29 czerwca 2011 roku przy Oddziale Miejskim WOPR w Siemianowicach Śląskich powstała drużyna sportowa „Walenie”, która gra w hokeja pod wodą.

Zarząd Miejskiego Oddziału WOPR Siemianowice Śląskie ma swoją siedzibę w budynku jednego z najstarszych basenów Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich.