REGULAMIN
'WALENIOWYCH' QUIZÓW


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem quizów jest drużyna sportowa „Walenie”, która gra w hokeja pod wodą w Siemianowicach Śląskich (Pływalnia Miejska przy ul. Jana Śniadeckiego 11).
2. Quizy zostaną przeprowadzone z użyciem profilu na Facebook ’u Walenie UWH - hokej pod wodą oraz strony internetowej walenieuwh.pl od dnia publikacji regulaminu tj. 30.09.2023r. do 31.05.2024r.
3. Quizy będą składać się z kilku pytań z trzema odpowiedziami do wyboru (jedna odpowiedź będzie prawidłowa). Po każdym quizie zostaną ogłoszone wyniki i rozdane nagrody.
4. Przedmiotem quizów jest wyłonienie w drodze losowania trzech osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi na pytania związane z działalnością i osiągnięciami drużyny sportowej „Walenie” oraz związane z dyscypliną sportową hokej pod wodą i działalnością drużyn, uprawiających ten sport na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Celem organizowania niniejszych quizów jest propagowanie dyscypliny sportowej hokej pod wodą i szerzenie wiedzy o tej dyscyplinie.
5. Niniejsze quizy nie są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W QUIZACH

1. Uczestnikami quizów mogą być osoby pełnoletnie, lub osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców albo opiekunów prawnych, które są fanami lub członkami drużyny „Walenie” i wyślą printscreen z rozwiązanym quizem w prywatnej wiadomości na Facebook'u na profilu: Walenie UWH - hokej pod wodą.
2. Uczestnikami quizów mogą być jedynie osoby występujące pod swoimi prawdziwymi danymi osobowymi.
3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w danym quizie tylko raz.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników quizów jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników quizów będą przetwarzane w celu realizacji quizów oraz wysłania drobnych upominków i publikacji listy zwycięzców w danym quizie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi rozdanie nagród.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W QUIZIE

1. Warunkiem uczestnictwa w quizach jest udzielenie odpowiedzi na pytania w jednym z quizów.
2. Harmonogram quizów:
a) Od dnia 30.09.2023r. przez kolejne miesiące (tj. do 31.05.2024r.) na Facebook'u na profilu: Walenie UWH - hokej pod wodą oraz na stronie internetowej: walenieuwh.pl pojawią się pytania dotyczące działalności i osiągnięć drużyny sportowej „Walenie” oraz dotyczące dyscypliny sportowej hokej pod wodą i działalności drużyn, uprawiających ten sport na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po każdym quzie zostaną wyłonione trzy osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi w najszybszym czasie.
b) Ogłoszenie zwycięzców danego quizu będzie na Facebook'u na profilu: Walenie UWH - hokej pod wodą oraz na stronie internetowej: walenieuwh.pl
4. Zwycięzcy quizów zostaną wyłonieni przez Komisję, która będzie składała się z członków drużyny „Walenie”.

§ 4 NAGRODY
1. Nagrodami są gadżety sygnowane logiem drużyny sportowej „Walenie”.

§ 5 POSTANOWNIA KOŃCOWE

1. Udział w quizach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu quizów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad quizów podczas ich trwania. Zmiany te zostaną opublikowane na Facebook'u na profilu: Walenie UWH - hokej pod wodą oraz na stronie internetowej: walenieuwh.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania quizów w razie braku zgłoszeń.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania rozwiązań i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.